Breezand

Enkelvoudige ondergrondse opslag

Opvangen: Drainage
Opslaan: Ondergrondse opslag - enkelvoudige variant
Gebruiken: Subirrigatie en oppervlakkige druppelbevloeiing


In Breezand (NH) is een kleinschalig systeem van ondergrondse opslag en bovengrondse druppelbevloeiing aangelegd bij een bollenteler. Regenwater wordt opgevangen via de buisdrainage in het perceel, hierna wordt het met de enkelvoudige variant geïnfiltreerd op 10 tot 30 meter diepte. In droge perioden kan de teler het water via dezelfde put oppompen waarna het samen met meststoffen via bovengrondse druppelbevloeiing bij de bollen wordt gebracht. Ook kan het waterpeil in het perceel worden geregeld via het DI (drainage-infiltratie) systeem. Bij neerslag wordt het water afgevoerd en opgeslagen, bij droogte wordt water opgepompt en via subirrigatie wordt het peil in het perceel gehandhaafd.