Texel

Subirrigatie en oppervlakkige druppelbevloeiing

Opvangen: Dak en Drainage
Opslaan: Bassin
Gebruiken: Subirrigatie en oppervlakkige druppelbevloeiing


Op Texel wordt het regenwater via de drainage en het dakoppervlak van een schuur opgevangen waarna het wordt opgeslagen in een regenwaterbassin op het perceel. De gewassen worden op twee manieren van water voorzien. Door middel van subirrigatie, waarbij het grondwater in het perceel op een vast peil wordt gehouden voor optimale bodemvochtcondities. De drains zijn gekoppeld aan een regelput waarmee het grondwater in het perceel actief verhoogd wordt wanneer het gewas meer vocht nodig heeft. Daarnaast worden bolgewassen via bovengrondse druppelbevloeiing van water en meststoffen voorzien.