Hornhuizen

Systeemgerichte drainage

In Hornhuizen (Gr) is extra zoetwater beschikbaar gemaakt met systeemgerichte drainage. Door de drainagebuizen dieper aan te leggen en te koppelen aan een regelput kunnen de zoetwaterlenzen in het perceel dikker worden. Hierdoor wordt meer zoet water vast gehouden en wordt tevens verzilting van het perceel voorkomen. De bron van het water is de neerslag dat op het perceel valt en door dit systeem gereguleerd wordt afgevoerd en vastgehouden. Ook is het mogelijk om de grondwaterstand actief te verhogen en verlagen. Uiteindelijk wordt de waterstand in het perceel zo beïnvloed dat er voldoende vocht is voor een optimale gewasgroei.