Borgsweer

Meervoudige ondergrondse opslag

Opvangen: Drainage
Opslaan: Ondergrondse opslag - meervoudige variant
Gebruiken: Subirrigatie en oppervlakkige druppelbevloeiing

In Borgsweer (Gr) is een systeem van ondergrondse opslag van de meervoudige variant en ondergrondse druppelbevloeiing aangelegd bij een pootaardappelteler. Regenwater wordt opgevangen via de aanwezige buisdrainage in het perceel. Het water wordt via een meervoudig systeem van putten geïnfiltreerd op 10 tot 20 meter diepte en stroomt het water na een bodempassage naar de onttrekkingsputten. De bodempassage zorgt voor het afbreken van de ziektekiemen zoals Bruinrot en Erwinia. Via ondergrondse druppelbevloeiing wordt het water direct bij de wortelzone van de pootaardappelen gebracht. De toepassing voor aardappelteelt bevindt zich in de testfase.